The world's mostpowerful website builder.

استابلایزرهای گوشتی

پایدارکننده یا استابیلایزرها در صنایع غذایی اساسا ترکیباتی برای افزایش قوام محصول،پایداری محصول، افزایش کیفیت، غلظت و کاهش قیمت تمام شده محصول می باشد. ترکیبات استابیلایزر برای هر محصول غذایی متفاوت است. استابیلایزر مواد غذایی یک تثبیت کننده افزودنی به مواد غذایی است که برای حفظ ساختار آن کمک می کند. دلایل بسیاری برای این مسئله وجود دارد اولین دلیل این است که تولید کنندگانی که به دنبال نوآوری در محصولات هستند همواره به دنبال راههایی برای بهبود کیفیت محصولات خودشان می باشند. تثبیت کننده ها تولید کنندگان را قادر می سازند فرمولی با قیمت مشخص تعیین کنند زیرا تثبیت کننده ها می توانند آب را به ترکیبات خاص متصل کرده و جایگزین مواد پرهزینه تر شوند. پایدارکننده ها در فرآورده های گوشتی اساسا باعث انسجام بهتر بافت و پایداری بیشتر محصول و در نتیجه ایجاد ساختاری مناسب می گردد.