The world's mostpowerful website builder.

استابیلایزر انواع نوشیدنی

آب میوه مایعی است که از استخراج عصاره میوه تازه تهیه می شود . بنابراین مواد معدنی آن مشابه میوه است ،فقط مقدار بیشتری از پکتین خود را از دست داده و همچنین ویژگی تغذیه ای و خنک کننده ای را دارا می باشد . با افزایش جمعیت جهان و توجه مردم به استفاده از اب میوه مقدار مصرف آن نیز افزایش یافته ، آبمیوه یکی از بهترین جایگزین‌ها برای نوشابه‌های گازدار در سراسر دنیا است ،این نوشیدنی از انواع میوه ها تهیه می شود و از صنایع اساسی در صنعت غذا  به شمار می‌رود،
این موضوع موجب گردیده تا بازار جهانی انواع آبمیوه وکنسانتره بسیار پررونق و گرم باشد.