The world's mostpowerful website builder.

پایدار کننده مایونز

گروه : انواع سس

مصرف این فرآورده باعث کاهش محسوس روغن در مایونز کم چرب از 03 درصد به 03 درصد گردیده و نیز
باعث حذف تخم مرغ ، پودر زرده تخم مرغ ، پودر تخم مرغ کامل و نشاسته اصلاح شده مورد مصرف و نیز تمام
هیدروکلوئیدها اعم از زانتان گام ،گوارگام و سی ام سی )کربوکسی متیل سلولز( شده و باعث افزایش کیفیت و
یکانداختی بافت مایونز، افزایش حس ارگانولپتیکی در محصول نهایی، حس خامه ای و پرچرب بودن مایونز، عدم
جذب مایونز در سالاد های سبز و باقی ماندن روی سطح سالاد و ساندویچ های سرد میگردد.
مصرف این محصول کاهش محسوس در قیمت تمام شده نهایی ، صرفه جویی بالای زمانی)عدم وزن کشی زمان
بر( بالابردن بهره کار و راندمان و حذف خطای انسانی در ترکیب مواد پودری از مزایای ورود این محصول به
خطوط تولید کارخانجات محترم تولیدی خواهد بود.
لازم به ذکر است این محصول قابلیت کاربرد در تمامی سس های فرآیند سرد از جمله فرانسوی، هزارجزیره و ...
را داراست.