The world's mostpowerful website builder.

غلیظ کننده ابمیوه

گروه : استابیلایزر انواع نوشیدنی

شرکت شوان گروه پارسه با طراحی و تولید استابلایزر های آبمیوه توانسته، گام مثبتی را جهت رفع مشکل در حوزه تولید این محصول با ارزش داشته باشد.

سفارش

نکته قابل توجه این است که به دلیل بالا بودن ویسکوزیته ذرات پالپ و گوشت میوه، بعد از مدتی در محصول رسوب ایجاد میشود که علاوه بر تاثیر منفی در طعم، در بازار پسندي آبمیوه نیز تاثیر نامطلوب میگذارد. در همین راستا از طریق افزودن استابیلایزر به آبمیوه، میتوان مانع ایجاد این رسوبات گردید و با افزایش ویسکوزیته ی محصول می توان باعث بهبود احساس دهانی آن گردید. شرکت شوان گروه پارسه با طراحی و تولید استابلایزر های آبمیوه توانسته، گام مثبتی را جهت رفع مشکل در حوزه تولید این محصول با ارزش داشته باشد.
استابلایزر های طراحی شده در شرکت شوان گروه پارسه به شرح ذیل می باشد :