The world's mostpowerful website builder.

پایدار کننده کاتری

گروه : استابلایزرهای گوشتی

سوسیس و کالباس از گوشت، چربی و آب كه مهمترین اجزای این فرآورده‌ها می‌باشند تشكيل شده است و یکی از اصلی ترین موارد در توليد اين فرآورده‌ها مخلوط نمودن آن‌ها با سایر مواد می‌باشد و باید به طریقی آميخته گردند که در حین حرارت دادن از يكديگر جدا نشده و در نهایت محصول تولید شده دارای دوام  بیشتر و برش‌پذیری مطلوب‌تری باشد. نگهداری و جذب آب، پايداری چربی و ايجاد ساختار مناسب، سه اصل مهم در توليد این فرآورده‌ها می‌باشند.

پایدارکننده کاتری تولید شده در این مجموعه از ترکیبات اتصال‌دهنده و تثبیت‌کننده و همچنین امولسی‌فایرها تهیه و تولید شده است که باعث ایجاد بافت منسجم و مطلوب و برش‌پذیری بهتر دراین فرآورده ها می‌گردد.

سفارش

پایدار کننده کاتری از ترکیبات اتصال دهنده و تثبیت کننده و همچنین امولسی فایرهایی تهیه و تولید گردیده است که باعث ایجاد بافت و ساختار منسجم و مطلوب و برش پذیری در فرآورده های گوشتی ایجاد می کند.