The world's mostpowerful website builder.

پایدار کننده غذاهای آماده مصرف

گروه : استابلایزرهای گوشتی

به منظور ارتقاء سلامت جامعه ، کنترل و کاهش اثرات عوامل مخاطره ساز ( Factors Risk )در جامعه، و همچنین پیش برد نظام تولید غذا در کشور بصورتی که یاراي ورود به بازارهاي جهانی را داشته باشد، و نیز با عنایت به پیشرفتهاي علمی جهانی در زمینه فراوري و تولید غذاي سالم و با توجه به گرایش مردم به استفاده از غذاهاي نیمه آماده و آماده مصرف همچنین افزایش روزافزون تولید این نوع از محصولات شرکت شوان گروه پارسه با علم بر این موضوع و با بهره گیری از متخصصین و کارشناسان صنایع غذایی جهت تولید و معرفی مواد افزودنی و پایدار کننده های مطلوب در این حوزه قدم برداشته است

سفارش

این محصول در غذاهای آماده به مصرف، نیمه آماده به مصرف مثل فلافل، شنیسل، ناگت، کوکو و ... استفاده میشود. پایدارکننده در این محصولات سبب بهبود بافت، افزایش کیفیت بعد از طبخ، ایجاد احساس دهانی مطلوب، ایجاد بافت منسجم، جذب آب میان بافتی بیشتر و کاهش جذب روغن هنگام طبخ میشود.