The world's mostpowerful website builder.

استابلایزر انواع خامه

گروه : استابلایزرهای لبنی

استفاده از استابیلایزر خامه سبب افزایش پایداری خامه و کاهش آب اندازی آن در مدت نگهداری می شود. برخی از پایدارکننده ها به علت واکنش با میسل های کازئین سبب پیوند بین غشای گویچه های چربی و فاز آبی در خامه می شود و یکپارچگی و پایداری امولسیون را افزایش می دهد.

خامه صبحانه

استفاده از استابیلایزر خامه سبب افزایش پایداری خامه و کاهش آب اندازی آن در مدت نگهداری می شود. برخی از پایدارکننده ها به علت واکنش با میسل های کازئین سبب پیوند بین غشای گویچه های چربی و فاز آبی در خامه می شود و یکپارچگی و پایداری امولسیون را افزایش می دهد. پس می توان نتیجه گرفت انتخاب یک استابیلایزر مناسب برای خامه صبحانه، راندمان و کیفیت محصول را افزایش می دهد.شرکت شوان گروه پارسه با تکیه به دانش متخصصان با ارائه انواع استابیلایزرهای خامه، آماده ارائه محصولی مناسب جهت تولید خامه صبحانه با طعم و ویژگی هایی مطلوب به مشتریان است. کدهای طراحی شده در این مجموعه به شرح ذیل می باشد :

خامه قنادی و مینارین

استابیلایزر خامه قنادی برای خامه های با ترکیب بیش از 70 درصد چربی گیاهی توصیه می شود. این محصول با ایجاد یک شبکه کمپلکس در خامه، باعث ایجاد یک امولسیون می گردد که در نهایت این امولسیون می تواند با به دام اندازی و نگهداری حبابهای هوا در بین شبکه کمپلکس، ایجاد یک کف با بافت منسجم و مستحکم نماید. هم چنین به علت انتخاب و بالانس مناسب ترکیبات این محصول، خامه تولید شده با این استابیلایزر از دوام مناسبی برخوردار می باشد. زمان زدن خامه کاهش میابد و مدت طولانی شکل خود را حفظ می کند و آب نمی اندازد. هم چنین به علت ایجاد یک امولسیون کامل و تناسب دقیق مواد صمغی در فرمول این محصول،  خامه تولید شده با این استابیلایزر کاملا سبک بوده و روی زبان نمی ماسد.