The world's mostpowerful website builder.

بلاکچین

  • بلاک‌چین در زنجیره تامین مواد غذایی

    غذا نقش اساسی در جوامع بشری دارد و برای رفاه مردم و کره زمین ضروری است. اما برای برآورده ساختن آرزوهای یک سیستم غذایی فراگیر، کارآمد، پایدار، مغذی و سالم به یک تحول اساسی نیاز است. نزدیک به یک سوم تولید جهانی غذا به هدر می رود، با این حال تا 800 میلیون نفر به طور مزمن دچار سوءتغذیه هستند. علاوه بر این، سیستم های غذایی، مسئول 25 درصد از انتشار گازهای گلخانه ای در جهان هستند، در حالی که تغییرات آب و هوایی به نوبه خود تا 25 درصد از عملکرد محصولات را تهدید می کند.