The world's mostpowerful website builder.

پودر پریمیکس پروتئین

گروه : استابلایزرهای گوشتی

پریمیکس پروتئین با محتوای پروتئینی متفاوت 10% ، 12%،18%،33%،66%،80% به عنوان جایگزین wpc,mpc و شیر خشک کاربرد دارد. این محصول به منظور تضمین کیفیت و کاهش هزینه های تولید طراحی شده است و با تامین محتوای پروتئینی مورد نظر، ویژگی عمل کنندگی قابل توجهی در محصولات لبنی متفاوت از جمله ماست و پنیر خواهند داشت و هم چنین در فراورده های گوشتی با تامین قابل توجهی از میزان پروتئین مورد مصرف قرار می گیرد.

سفارش